Muutokset suvun jäseniin Changes to the Family Tree

Huom! Kirjoita uudesta tai poisnukkuneesta jäsenestä mahdollisimman tarkat tiedot sekä lisäksi isän ja äidin tiedot, jotta osaamme sijoittaa henkilön oikeaan tauluun. Please fill up below as much as possible information of the new family members of the Kuokka family or of the family members, who have passed away. This way we can ensure that the Family Tree is kept up-to-date.

Jos olet esimerkiksi lisäämässä vastasyntyneen lapsen tietoja, merkitse ne seuraaviin kenttiin ja täytä lisäksi oma nimesi kohtaan ”Suvun jäsenen vanhemmat”. If you are adding new born family members, please make sure that the parent information is also filled up.

Pakolliset kentät on merkitty seuraavasti:

Suvun jäsenen vanhemmat

Suvun jäsenen isovanhemmat

Puoliso/Spouse

Puolison vanhemmat/Spouses parents

Lapset/Children

1. Lapsi/1st child

2. Lapsi/2nd child

3. Lapsi/3rd child

4. Lapsi/4th child

5. Lapsi/ 5th child

Lastenlapset/Grandchildren

Veljet ja sisaret/Brothers and sisters