Yhdistyksen nimi on Kuokan Sukuseura ry, kotipaikka Virolahden kunta ja  toimialue koko maa.

Sukuseuran perustava kokous pidettiin Virolahden Ravijoella helluntaina 6.6.1987.

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää  suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Sukuseura pyrkii myös luomaan ja ylläpitämään yhteyksiä suvun eri jäsenten välillä sekä innostamaan jäseniä keräämään ja taltioimaan suvun historiaa tuleville polville.

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

– järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia

-keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoa

– selvittämällä ja auttamalla jäseniään selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon

-harjoittamalla Sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa

-tukemalla suvun kotiseutua Ravijoen kylää ja sen ympäristöä

Ravijoen peltoja alavirrasta ylös kohti kylän keskustaa, joki mutkittelee kuvassa peltojen keskellä
Ravijoki laskee Ravijoenlahteen

Kotisivujen kansikuva Sakari Saksa