Kuokan Sukuseuran perustava kokous pidettiin Ravijoen Kuokanmäellä 6.6.1987. Sukuseuran ensimmäiseksi esimieheksi  valittiin Raine Kuokka.

Virolahdella 20 vuotta  kirkkoherrana toiminut lääninrovasti  Lauri Leikkonen toi seurakunnan tervehdyksen sukuseurallemme.