[wpforms id=”964″ title=”true”] 

Sukuseuran jäseneksi liittyminen

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka on avioliiton kautta siihen liittynyt.

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitäväksi.

Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Varsinainen sukukokous 13.7.2019 päätti jäsenmaksun suuruudeksi 10 €/v eli toimintakaudelle 2019-2021   30 €/jäsen. Maksu tulee suorittaa Sukuseuran tilille FI77 5506 0020 1695 44.  MIkäli Sukuseuran lähettämä jäsenmaksulomake on kadonnut eikä viitenumeroa siten ole,  kirjoita viestikenttään jäsenen/jäsenten nimi/nimet.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Seuran jäsenen alle 18 vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Tietosuoja-asetus (GDPR)

* Jäsentietojen rekisterinpitäjä on Kuokan Sukuseura r.y.

* Henkilörekisterin nimi on ’Kuokan Sukuseura r.y:n jäsenluettelo’

* Henkilötietoja käsitellään sukuseuran jäsenluettelon ylläpitämiseksi ja yhteydenpitoon jäsenten sukuseuralle antamalla luvalla

* Kerättävät tiedot perustuvät jäsenten sukuseuralle antamiin tietoihin. Sukuseura ei kerää mitään Henkilötietolain 11 §:n mukaista arkaluontoista tietoa

*Jäsensihteerinä toimii yhdistyksen sihteeri

*Rekisteriä ylläpitää sukuseuran hallitus, jolta saa tarvittaessa omat tietonsa tarkistamista tai korjaamista varten

*Jäsenen tiedot poistetaan jäsenluettelosta, kun yhdistys on todennut jäsenen eronneen yhdistyksestä

*Rekisterin suojaus: jäsenrekisteri on tallennettu yhdistyksen hallituksen jäsenten tai jäsensihteerin tietokoneille  eikä tietoja talleteta muualle.

*Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

* Kerättävät tiedot:

  • Nimi ja yhteystiedot tiedotusta varten
  • Sukuun littyvät perhe- ja sukutiedot sukutauluihin liittämiseksi ja sukuhistoriaa varten